Pakalpojumi

Tirgus izpēte

  • Kvantitatīvas aptaujas (CAPI, CATI, tiešsaistē)
  • Kvalitatīvi pētījumi (fokusgrupu diskusijas, padziļināta izpēte, CLT)
  • Slepenā pircēja pakalpojumi (mystery shopping)
  • Lauka pētījumi
  • Tirgus segmentācija, zīmolu un reklāmu izpēte
  • Jaunu produktu testi. Pieprasījuma un cenu elastības testi
  • Klientu apmierinātības pētījumi un lojalitātes analīze
  • Dažādu KPI, tai skaitā NPS uzskaite