Pakalpojumi

Stratēģija un inovācijas

Korporatīvā vai biznesa vienības stratēģija

 • Stratēģijas izstrāde
 • Stratēģisko dokumentu izstrāde
 • Stratēģisko sesiju vadīšana

Inovāciju vadība

 • Intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumu izstrāde
 • Iniciatīvu izvērtējums
 • Snieguma uzraudzība

Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde

 • Alternatīvu identificēšana
 • Vērtēšanas kritēriju definēšana
 • Alternatīvu izvērtējums
 • Ieviešanas plāna sagatavošana

Pārņemšanas darījumu veikšana

 • Visaptverošs pārskats par potenciāli pārņemamajiem uzņēmumiem
 • Komercdarbības padziļināta izpēte (due diligence)