Mēs izstrādājam stratēģiskos dokumentus uzņēmumiem, valsts institūcijām un startup uzņēmumiem, lai palīdzētu klientiem ieviest nozīmīgas pārmaiņas savās organizācijās un sabiedrībā. Mūsu komandas kopā ar klientiem veic stratēģisko un biznesa plānošanu, jaunu uzņēmējdarbības un sabiedrisko pakalpojumu modeļu un tirgus stratēģiju izstrādi, cenšoties mainīt pastāvošo organizatorisko domāšanas veidu, lai ar organizatorisko pārmaiņu palīdzību veicinātu efektivitāti. Mēs piedāvājam labāko praksi un pieredzi, kas gūta, īstenojot dažādus projektus daudzās valstīs un nozarēs.

Stratēģijas izstrādes pakalpojumi ietver:

Stratēģija
TIRGUS IZPĒTE
Organizācijas struktūra un korporatīvā kultūra
Pārmaiņu vadība

Stratēģijas izstrādes pakalpojumi ietver:

Kā mēs to darām

Tipiski tiek izdalīti vairāki posmi: pašreizējās situācijas novērtēšana, rekomendāciju izstrāde, plānošana un ieviešana. Sākotnēji tiek veikta pilnīga pašreizējo procesu un veiktspējas rādītāju analīze, ar kuras palīdzību tiek noteiktas iekšējās un ārējās iespējas, rodot veidus, kā pielāgoties strauji mainīgajai tirgus videi, nosakot mērķus un prioritātes, kā arī izstrādājot un ieviešot biznesa plānus.

PILNVEIDOJIET STRATĒĢIJU, LAI PAĀTRINĀTU IZAUGSMI

Pieprasīt piedāvājumu

Gadījumu izpēte

2023-04-20
GLOBĀLĀS ZIŅOŠANAS INICIATĪVAS JEB...
2023-04-19
OGLEKĻA EMISIJU KOMPENSĀCIJAS RISKI...
2023-03-31
TURPMĀK PIESAKOTIES ES...