Strauji mainīgajā pasaulē tie, kuri nespēj ieviest jauninājumus, atpaliek no pārejiem uzņēmumiem, kuri to spēj. Mēs sekojam līdzi tam, ko starptautiskā mērogā dara uzņēmēji un inovatīvi uzņēmumi visā pasaulē. Tas mums palīdz ieviest labāko praksi uzņēmējdarbībā un veidot ekosistēmas. CIVITTA sniedz inovāciju pakalpojumus startup uzņēmumiem, palīdzot tiem attīstīties; universitātēm, sasaistot pētniecību ar uzņēmējdarbību un palīdzot attīstīto produktu komercializācijā; uzņēmumiem, ieviešot inovācijas; un valdības institūcijām, palīdzot tām veidot inovāciju komūnas un ekosistēmas gan valsts, gan starptautiskā mērogā.

Mūsu inovāciju pakalpojumi ietver:

Uzņēmumu inovācija
Startup uzņēmumu konsultācijas un P&A komercializācija
Startup uzņēmumu ekosistēmas izveide
Inovāciju politikas izpēte

Mūsu inovāciju pakalpojumi ietver:

Kā mēs to darām

Tipisks šāda rakstura konsultāciju projekts sākas ar uzņēmuma inovatīvo spēju novērtējumu, piesaistot inovāciju ekspertu. Inovāciju eksperts novērtē startup uzņēmuma vai organizācijas stāvokli un identificē tās vajadzības. Pēc tam inovāciju ekspertu komanda izstrādā risinājumu un identificē prioritārās, stratēģiskās inovācijas klienta vajadzību apmierināšanai.

Projekta noslēguma posmā, kopā ar klienta personālu, tiek īstenots rīcības plāns, uzraudzīts progress, kontrolēti starpposma rezultāti un klientam tiek sniegta palīdzība izvērtētu lēmumu pieņemšanā.

IZMANTOJIET INOVĀCIJAS UN IEVIESIET RISINĀJUMUS AR PIEVIENOTO VĒRTĪBU

Pieprasīt piedāvājumu

Gadījumu izpēte

2023-04-20
GLOBĀLĀS ZIŅOŠANAS INICIATĪVAS JEB...
2023-04-19
OGLEKĻA EMISIJU KOMPENSĀCIJAS RISKI...
2023-03-31
TURPMĀK PIESAKOTIES ES...