Finanšu piesaiste bieži ir ierobežojošais faktors jau esošo aktivitāšu uzturēšanai un jaunu projektu uzsākšanai. Mēs palīdzam saviem klientiem īstenot plānus, piesaistot nepieciešamo finansējumu. Mēs piedāvājam sagatavot biznesa plānu, investīciju piesaistes prezentāciju un veikt privāto investoru kartēšanu, kā arī izstrādāt pieteikumus publiskā finansējuma piesaistei. Mūsu klienti saņem atbalstu visā investīciju piesaistes un projekta īstenošanas procesa gaitā.

Mūsu finansējuma piesaistes pakalpojumi ietver:

Nacionālo programmu finansējuma piesaiste
ES līmeņa programmu finansējuma piesaiste
Kredīsaistību finansējuma piesaiste
Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana (M&A), kapitāla investoru piesaiste

Mūsu finansējuma piesaistes pakalpojumi ietver:

Kā mēs to darām

Parasti mēs uzsākam projektu, apzinot klientu vajadzības, izvēloties vispiemērotāko finansēšanas mehānismu un veicot projekta atbilstības izvērtējumu. ES finansējuma programmu pieteikuma projektu gadījumā mēs nosakām darba apjomu, budžetu un grafiku, meklējam partnerus un izveidojam konsorciju, ja nepieciešams. Pēc tam tiek izstrādāts oficiāls pieteikums, kurā iekļauti visi papildu dokumenti (piemēram, biznesa plāns, izmaksu un ieguvumu analīze vai priekšizpēte). Kapitāla investoru piesaistes vai kredītsaistību finansēšanas gadījumā mēs strādājam ar klientiem līdz izdodas piesaistīt nepieciešamos finanšu līdzekļus.

NODROŠINI SAVA PROJEKTA IZAUGSMI

Pieprasīt piedāvājumu

Gadījumu izpēte

2023-04-20
GLOBĀLĀS ZIŅOŠANAS INICIATĪVAS JEB...
2023-04-19
OGLEKĻA EMISIJU KOMPENSĀCIJAS RISKI...
2023-03-31
TURPMĀK PIESAKOTIES ES...