Mūsu komandu raksturo lieliska izglītība, intelektuāla zinātkāre, pierādītas līderības spējas un pieturēšanās pie uzņēmuma vērtībām. Mēs esam analītiski precīzi, sniedzot uz faktiem balstītus padomus, veicot darbu par saprātīgu cenu.

Mēs palīdzam:

 

1. UZŅĒMUMIEM

Mēs strādājam ar uzņēmumiem dažādās nozarēs, tostarp telekomunikācijas, banku sektors, apdrošināšana, mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība, ražošana, plaša patēriņa preču (FMCG) sektors, transports, enerģētika, HORECa, plašsaziņas līdzekļi un izdevējdarbība, IT pakalpojumi, būvniecība, mežsaimniecība, lauksaimniecība, nekustamo īpašumu nozare u.c.

2. Startup uzņēmumiem un MVU

Mēs sniedzam pakalpojumus startup uzņēmumiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem dažādās nozarēs, specializējoties uz inovatīviem uzņēmumiem, pētniecības procesā izstrādāto produktu komercializāciju un uzņēmumu ekosistēmas attīstību.

3. Valsts iestādēm un NVO

Mēs sniedzam pakalpojumus valsts iestādēm (t.sk. valsts un pašvaldību iestādēm), izglītības iestādēm (t.sk. augstskolām), veselības aprūpes iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām, valsts infrastruktūras un energoapgādes uzņēmumiem, finansējuma devējiem un citām starptautiskām institūcijām (ERAB, Pasaules banka, Eiropas Komisija), kā arī nevalstiskajām organizācijām. 

Mūsu pakalpojumi

STRATĒĢIJA

Mēs strādājam plecu pie pleca ar saviem klientiem stratēģiskajā plānošanā, apgūstot jaunus tirgus, vadības un strukturālo reformu jomā, lai radītu nozīmīgas pārmaiņas uzņēmumā, organizācijā un sabiedrībā. Savā darbā mēs piedāvājam labāko stratēģijas praksi un pieredzi, kas iegūta daudzās valstīs un nozarēs.

INOVĀCIJAS

Mēs palīdzam startup uzņēmumiem augt un attīstīties; universitātēm apvienot pētniecību ar uzņēmējdarbību un komercializēt pētniecības procesā izstrādātos produktus; uzņēmumiem izstrādat un ieviest inovācijas ikdienas darbībā, un valsts iestādēm veidot inovāciju kopienas un ekosistēmas.

FINANSĒJUMA PIESAISTE

Mēs palīdzam klientiem apzināt finansējuma iespējas, izstrādāt projektus un sekot līdzi ieviešanas procesam. Mēs sniedzam konsultāciju pakalpojumus nacionāla līmeņa ES programmu finansējuma piesaistē, ES līmeņa programmu finansējuma piesaistē (“Apvārsnis 2020”), kapitāla investoru piesaistē un privātā sektora aizdevumos.

PĒTĪJUMU VEIKŠANA

Mēs apkopojam un analizējam ārējo un iekšējo informāciju, lai sniegtu vērtīgas rekomendācijas mūsu klientiem lēmumu pieņemšanas gaitā. Mēs veicam tirgus izpēti, produktu tirgus izpēti, attieksmes tirgus izpēti, publiskās rīcībpolitikas pētījumus un valsts politikas reformu izvērtējumus.

DIGITALIZĀCIJA

Mēs palīdzam klientiem kļūt konkurētspējīgākiem digitālajā laikmetā, izmantojot lielos datus (Big Data) un jaunākās informācijas tehnoloģijas. Mūsu pakalpojumi ietver digitālās stratēģijas izveidi, klientu pieredzes analīzi un uzlabošanu, UI/UX, tīmekļa un mobilo sakaru attīstību, klientu bāzes analīzi un segmentāciju, aizgājušo klientu analīzi un citus IT un lielo datu pakalpojumus.

IEVIEŠANA

Mēs piedāvājam izveidot profesionālu projekta vadības biroju (PMO) un palīdzēt jebkurā projekta īstenošanas posmā, attīstot/paplašinot uzņēmējdarbību, tāpat arī nepieciešamības gadījumā nodrošināt pagaidu speciālistus, kas pieejami specifisku darbu veikšanai uz neilgu laiku Centrālajā un Austrumeiropā.

NEPIECIEŠAMI KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMI?

Pieprasīt piedāvājumu