Mūsu komandu raksturo lieliska izglītība, intelektuāla zinātkāre, pierādītas līderības spējas un uzticība uzņēmuma vērtībām. Mēs esam analītiski precīzi, sniedzot uz faktiem balstītus padomus, un veicam darbu par saprātīgu cenu.

Mēs palīdzam:

 

1. UZŅĒMUMIEM

Mēs strādājam ar uzņēmumiem dažādās nozarēs, tostarp telekomunikācijas, banku sektora, apdrošināšanas, mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības, ražošanas, plaša patēriņa preču (FMCG) sektora, transporta, enerģētikas, HORECa, plašsaziņas līdzekļu un izdevējdarbības, IT pakalpojumu, būvniecības, mežsaimniecības, lauksaimniecības, nekustamo īpašumu nozarēs u.c.

2. Startup uzņēmumiem un MVU

Mēs sniedzam pakalpojumus startup uzņēmumiem, kā arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem dažādās nozarēs, specializējoties uz inovatīviem uzņēmumiem, pētniecības procesā izstrādāto produktu komercializēšanu un uzņēmumu ekosistēmas attīstību.

3. Valsts iestādēm un NVO

Mēs sniedzam pakalpojumus valsts iestādēm (t.sk. valsts un pašvaldību iestādēm) - izglītības iestādēm (t.sk. augstskolām), veselības aprūpes iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām, valsts infrastruktūras un energoapgādes uzņēmumiem -, finansējuma devējiem un citām starptautiskām institūcijām (ERAB, Pasaules banka, Eiropas Komisija), kā arī nevalstiskajām organizācijām. 

Mūsu pakalpojumi

STRATĒĢIJA

Mēs strādājam plecu pie pleca ar saviem klientiem stratēģiskajā plānošanā, tiem apgūstot jaunus tirgus un veicot vadības un strukturālās reformas. Lai palīdzētu radīt veiksmīgas pārmaiņas uzņēmumā, organizācijā un sabiedrībā, savā darbā piedāvājam labāko stratēģijas praksi un starptautisku pieredzi, kas iegūta daudzās nozarēs.

INOVĀCIJAS

Mēs palīdzam startup uzņēmumiem augt un attīstīties, universitātēm apvienot pētniecību ar uzņēmējdarbību un komercializēt pētniecības procesā izstrādātos produktus, uzņēmumiem izstrādāt un ieviest inovācijas ikdienas darbībā un valsts iestādēm veidot inovāciju kopienas un ekosistēmas.

FINANSĒJUMA PIESAISTE

Mēs palīdzam klientiem izpētīt finansējuma iespējas, izstrādāt projektus un sekot līdzi to ieviešanas procesam. Mēs sniedzam konsultāciju pakalpojumus nacionāla līmeņa ES programmu finansējuma piesaistē, ES līmeņa programmu finansējuma piesaistē (“Apvārsnis 2020”), kapitāla investoru piesaistē un privātā sektora aizdevumos.

PĒTĪJUMU VEIKŠANA

Mēs apkopojam un analizējam visu ar projektu saistīto informāciju, lai klientiem sniegtu vērtīgus ieteikumus lēmumu pieņemšanas gaitā. Mēs veicam tirgus izpēti, produktu tirgus izpēti, attieksmes tirgus izpēti, publiskās rīcībpolitikas pētījumus un valsts politikas reformu izvērtējumus.

DIGITALIZĀCIJA

Mēs palīdzam klientiem kļūt konkurētspējīgākiem digitālajā laikmetā, izmantojot lielos datus (Big Data) un jaunākās informācijas tehnoloģijas. Mūsu pakalpojumi ietver digitālās stratēģijas izveidi, klientu pieredzes analīzi un uzlabošanu, UI/UX, tīmekļa un mobilo sakaru attīstību, klientu bāzes analīzi un segmentāciju, zaudēto klientu analīzi un citus IT un lielo datu pakalpojumus.

IEVIEŠANA

Mēs piedāvājam izveidot profesionālu projekta vadības biroju (PMO) un palīdzēt jebkurā projekta īstenošanas posmā, attīstot/paplašinot uzņēmējdarbību. Nepieciešamības gadījumā nodrošinām papildus speciālistus, kas pieejami specifisku darbu veikšanai uz neilgu laiku Centrālajā un Austrumeiropā.

SUSTAINABILITY

We enable our clients to integrate sustainability and sustainable innovation in daily operations in a strategic and quantifiable manner, as well as assist them in locating and obtaining optimal funding opportunities for a transformation into a more agile, resilient, and eco-friendly entity.

NEPIECIEŠAMI KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMI?

Pieprasīt piedāvājumu

Gadījumu izpēte

2023-04-20
GLOBĀLĀS ZIŅOŠANAS INICIATĪVAS JEB...
2023-04-19
OGLEKĻA EMISIJU KOMPENSĀCIJAS RISKI...
2023-03-31
TURPMĀK PIESAKOTIES ES...