Pakalpojumi

Publiskās rīcībpolitikas izstrāde

Publiskās rīcībpolitikas vadlīnijas

  • Iesaistīto pušu un labāko prakšu piemēru analīze
  • Rīcībpolitikas izvēļu izmaksu – ieguvumu analīze
  • Rīcībpolitikas normatīvie akti

Nozares stratēģijas

  • Precīza lēmumu pieņemšanas metodoloģija
  • Attīstības scenāriju finansiālais izvērtējums
  • Visaptveroša stratēģiskā dokumentācija