Pakalpojumi

Organizācija, procesi un pārmaiņas

Organizācijas struktūras izstrāde

 • Alternatīvu organizatorisko struktūru definēšana
 • Uzdevumu un pienākumu pārdale starp uzņēmējdarbības vienībām
 • Asistēšana lēmumos, kas saistīti ar funkciju centralizāciju
 • Amatu aprakstu izstrāde

Galveno darbības rādītāju (GDR) izstrāde

 • Stratēģisko GDR izstrāde (balstoties uz Sabalansēto rezultātu karti)
 • Uzraudzības sistēmas definēšana līdz individuāliem darbiniekiem
 • GDR sasaiste ar darbinieku atlīdzības sistēmu
 • Atskaišu struktūras izstrāde

Procesu kartes izstrāde un optimizācija

 • SIPOC procesu kartes izstrāde
 • Organizācijas procesu modeļa ietvara izstrāde
 • Atbalsts procesu karšu izstrāžu semināros
 • Procesu modelēšana, izmantojot BPMN 2.0
 • Ātro uzlabojumu dokumentēšana

Visaptveroša izmaksu samazināšanas programma

 • Uzņēmuma pamatfunkciju pārskats (piem., izmantojot LEAN, Six-Sigma metodoloģijas)
 • Iepirkumu optimizācija
 • Atbalsta funkciju restrukturizācija un centralizācija

Pārmaiņu vadības ieviešana

 • Projekta plānošana
 • Projekta aktivitāšu un atskaišu koordinēšana (projekta vadības birojs)
 • Darbinieku pilnveides programmu izstrāde