Tiek noslēgta panākumiem bagātā ESI studentu inovāciju programma

Rīgas Ekonomikas Augstskola (SSE Riga) kopā ar partnerim un CIVITTA aizvadīja ESI inovāciju programmu ar mērķi izglītot jaunos studentus par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. Divu gadu garumā tika īstenotas dažādas aktivitātes ar mērķi veicināt vērtīgas prasmes studentos, sniedzot tiem praktiskas, reālas problēmas un nozares profesionāļus, kā arī nodrošinot tiem visprogresīvāko izglītību, kas pielāgota valsts un ES līmeņa stratēģisku problēmu izpratnei.

CIVITTA Latvija bija viens no vadošajiem partneriem, kas palīdzēja SSE Riga īstenot iedvesmojošus pasākumus un organizēt komunikācijas aktivitātes, lai sasniegtu Latvijas universitāšu studentus. 

Programmas ietvaros 801 students no 16 izglītības iestādēm Latvijā pilnveidoja uzņēmējdarbības prasmes, piedaloties plaša spektra pasākumos un aktivitātēs. Programmā varēja piedalīties ikviens students no jebkuras Latvijas universitātes. Tāpat, visas aktivitātes tika īstenotas angļu valodā, piesaistot 31% ārzemju studentu starp dalībniekiem. Programma tika izdalīta četros blokos, kur katrā studenti varēja iegūt zināšanas par uzņēmējdarbību – izglītība, inkubators, iedvesma un ilgtspējas konsultācijas. 

Studenti varēja piedalīties īsajos izglītības kursos, saņemt finansējumu prototipa izveidei, piedaloties inkubatoros, saņemt aizraujošas balvas hakatonos un iedvesmoties neskaitāmos klātienes pasākumos un vebināros, kuros piedalījās dažādi Latvijas un ārzemju jaunuzņēmumu pārstāvji. 

Šīs programmas ietvaros CIVITTA bija atbildīga par komunikācijas aktivitātēm, iedvesmas bloka pasākumiem un ilgtspējas pēc-inkubatora konsultācijām. Pirmkārt, tika izveidota un vadīta komunikācijas kampaņa, kas ietvēra sociālo tīklu kontus (Facebook, LinkedIn, Instagram), mājaslapu, apkārtrakstus (newsletters) un citus komunikāciju kanālus. Otrkārt, tika organizēts hakatons “ESI Sustainability Challenge” kopā ar RIMI, SEB un Ecobaltia, novadīti 23 vebināri ar vietējiem jaunuzņēmumiem (Longenesis, FIXAR, YoPlayDo, Nordigen), kā arī CIVITTA aktīvi piedalījās vietējos industriju pasākumos ar mērķi piesaistīt jaunus dalībniekus piedalīties programmā un izplatīt informāciju par projekta rezultātiem un sasniegumiem. Treškārt, tika organizētas 10 konsultācijas ar inkubatora absolventu komandām, lai sniegtu palīdzību par tālākajiem attīstības soļiem, piesaistot arī industrijas mentorus.  Tāpat, CIVITTA programmā bija arī atbildīga par komunikāciju ar programmas partneriem un administratīvajiem jautājumiem, cieši sadarbojoties ar SSE Riga. 

Programmas rezultātā tika radītas 25 inovācijas, veidotas 35 sadarbības ar vietējiem uzņēmumiem un dibināti 10 jaunuzņēmumi. Veiksmīgi realizētas idejas pierādīja programmas efektivitāti, spēju veicināt reālu pārmaiņu un inovāciju kultūru. Papildus, programma radīja nozīmīgu ietekmi uz dalībnieku profesionālo attīstību un motivēja viņus sākt savu uzņēmējdarbību ņemot vērā ilgstspējas tēmas, demonstrējot uzņēmējdarbības izglītības un atbalsta struktūru svarīgumu.

Programmu īstenoja vairāki akadēmiskie un industrijas nozares līderi Latvijā – Rīgas Ekonomikas augstskola, Latvijas Mākslas Akadēmija, Rīgas Juridiskā Augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Techhub Riga, Riga Techgirls, 

Sociālās uzņēmējdarbības asociācija Latvijā, Zero Waste Latvija, Startin.LV, CIVITTA , LETERA, SEB Latvija un RIMI Baltic. Programmu līdzfinansēja Eiropas Reģionālais fonds. Projekta numurs: 1.1.1. 3./21/A/008.a.