Pakalpojumi

Klientu datu analītika

  • Datu kvalitātes un datu uzglabāšanas audits
  • KPI uzskaites paneļi (dashboards) un biznesa inteliģences atskaites
  • Klientu segmentācija un profilu izveide
  • Klientiem individualizētu piedāvājumu izveide un cenu veidošanas optimizācija
  • Lojalitātes programmu izstrāde un ieviešana
  • Mārketinga kampaņu un mediju atdeves aprēķins
  • Ārējo tirgus datu sasaiste ar uzņēmuma iekšējiem datiem