Pakalpojumi

IT

Uzņēmumu un IT arhitektūra

 • IT sistēmu arhitektūras definēšana (balstoties uz TOGAF)
 • Biznesa procesu uzlabošana, ieviešot IT sistēmu

IT uzlabošanas programma

 • IT sistēmu un infrastruktūras izvērtējums (IT audits)
 • IT sistēmas izmantojamības, efektivitātes, integrācijas un funkcionalitātes izvērtējums
 • Pārmaiņu ieviešanas plāna izstrāde (IT stratēģija)

IS prasību un IS ieviešanas tehniskā pārraudzība

 • Funkcionālo prasību definēšana
 • Piegādātāja pārraudzība
 • Piegādātāja sagatavotās dokumentācijas izvērtējums

Liela mēroga IT projektu vadība

 • Programmas izstrāde
 • Atbalsts piegādātāja izvēlē
 • Projekta aktivitāšu un ziņojumu koordinēšana (projekta vadības birojs)