Pakalpojumi

Finanses

  • Vadības grāmatvedība un budžetēšana
  • Vadības vērtību paneļu izstrāde (dashboards)
  • Komerciālā aizdevuma finansējuma piesaiste
  • Biznesa plānu izstrāde un finanšu modelēšana
  • Publiskā un privātā partnerība
  • Finanšu due diligence
  • Risku izvērtējumi un kontrole
  • Finanšu diagnostika