Pakalpojumi

Erasmus jaunajiem uzņēmējiem 

Programmas apraksts

”Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” (Erasmus for Young Entrepreneurs - EYE) ir pārrobežu Eiropas Savienības finansēta apmaiņas programma, kas motivē jaunos un pieredzējušos uzņēmējus strādāt kopā, iegūstot un uzlabojot nepieciešamās zināšanas, lai pilnveidotu savu biznesa ideju, izveidotu savu uzņēmumu vai attīstītu jau esošo.

Vispārējais projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību, palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem internacionalizācijas procesā, kā arī uzlabot to konkurētspēju. Programma aptver visas ES dalībvalstis, kā arī dažas valstis ārpus ES.

Kāpēc piedalīties?

EYE programmas mērķis ir pieredzes apmaiņa starp jauniem un pieredzējušiem uzņēmējiem. Apmaiņas laikā, kas ilgst no viena līdz sešiem mēnešiem, jaunais uzņēmējs uzturas uzņemošā uzņēmēja darbā vietā, lai smeltos pieredzi vadot mazu vai vidēju uzņēmumu un saņemot stipendiju no Eiropas Komisijas. Šī sadarbība ir abpusēji izdevīga, jo ļauj apmainīties ar zināšanām, diskutēt par biznesa idejām, paplašināt kontaktu tīklu un izpētīt jaunus tirgus Eiropā.

Kas var piedalīties?

  • Jaunie uzņēmēji, kas nopietni plāno izveidot savu uzņēmumu vai pēdējo  trīs gadu laikā to jau ir izdarījuši. Jaunie uzņēmēji var izvēlēties valsti, industriju un uzņēmēju ar kuru sadarboties.
  • Pieredzējuši uzņēmēji, kam pieder mazais vai vidējais uzņēmums un ir vairāk nekā 5 gadu pieredze vadot savu uzņēmumu.

Vairāk informācijas par programmu Eiropas Komisijas oficiālajā mājas lapā www.erasmus-entrepreneurs.eu, ka arī www.open-eye.net.

Latvijas kontaktpunkts, pieteikšanās un papildus informācija: erasmus@civitta.lv

 

Erasmus for Young Entrepreneurs

Erasmus for Young Entrepreneurs is a cross-border EU-funded exchange program that enables young and experienced entrepreneurs to work together to acquire and improve the knowledge that is needed to develop their business ideas, establish own enterprises or grow the existing companies.

The overall objective of the project is to promote small and medium-sized business development, internationalization and competitiveness in Europe. The program covers all EU Member States as well as a number of non-EU countries.

Why to participate?                                                                      

The purpose of the EYE program is experience exchange between new and established entrepreneurs. During a period of one to six months, a young or aspiring entrepreneur will have an opportunity to stay at a host's work place and gain a valuable experience in managing a small or medium-sized business. The stay is partly financed by the European Commission. This is a win-win collaboration as it allows mutual knowledge sharing, discussing business ideas, network expansion, and access to new European markets.

Who can participate?

  • New entrepreneurs, firmly planning to set up their own business or have already started one within the last three years;
  • Experienced entrepreneurs who own a small or medium-sized enterprise in one of the Participating Countries for more than 5 years.

More information www.erasmus-entrepreneurs.eu and www.open-eye.net

The local contact point in Latvia, application and additional information: erasmus@civitta.lv