Tev ir biznesa ideja, bet trūkst zināšanu? Dodies pie ārvalstu mentora, ES līdzfinansētā pieredzes apmaiņas braucienā, paplašini savu uzņēmējdarbības pieredzi un pārbaudi savas biznesa idejas dzīvotspēju.

Ja tu esi pieredzējis uzņēmējs, kurš meklē jaunus izaicinājumus un ir gatavs dalīties savās zināšanās ar jaunajiem uzņēmējiem no visas ES, pievienojies programmai mentora lomā un esi viens no savas nozares nākotnes veidotājiem.

 

Par programmu

“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” programmas mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību ES teritorijā, kā arī sekmēt pārrobežu tirdzniecības sakaru veidošanos. Programma ļauj jaunajiem – tiem, Latvijas iedzīvotajiem, kuru uzņēmējdarbības vadības pieredze nepārsniedz 3 gadus – vai topošajiem uzņēmējiem – tiem, kuriem vēl ir tikai biznesa ideja un plāns – doties pārrobežu pieredzes apmaiņā pie pieredzējušiem uzņēmējiem jeb mentoriem, kuri darbojas jauno uzņēmēju interesējošā jomā. Jaunajam uzņēmējam ir iespēja saņemt ikmēneša finansiālo atbalstu un 1 līdz 6 mēnešu garumā piedalīties sava mentora ikdienas darbā, mācoties no uzņēmuma darbības, apgūt vadības un nozarei specifiskās zināšanas, rosināt uzņēmējdarbības ideju un pieredzes apmaiņu, kā arī likt pamatus kopīgai pārrobežu sadarbībai.

Pieredzējuši mazo vai vidējo uzņēmumu vadītāji, kuru veiksmīgas vadības pieredze ir lielāka par 3 gadiem, var pieteikties programmā kā mentori un palīdzēt jaunajiem un pieredzi meklējošajiem uzņēmējiem pilnveidot vadības prasmes un zināšanas nozarē. Mentoru ieguvums būs svaigs skatījums uz esošo biznesu, inovatīvas idejas, iespēja pārņemt jaunajam uzņēmējam piemītošas specifiskas zināšanas vai prasmes, kā arī izpratne par citu valstu tirgiem.

Programmas ietvaros jaunie uzņēmēji var doties uz kādu no 28 ES dalībvalstīm, Albāniju, Armēniju, Bosniju un Hercegovinu, Islandi, Kosovu, Melnkalni, Moldovu, Serbiju, Ukrainu, Ziemeļmaķedonijas Republiku, kā arī uz ES attālākajiem reģioniem un aizjūras teritorijām (Kanāriju, Azoru salas, Madeira u.c.).

Līdz 2020. gada martam, pilotprojekta ietvaros, jaunajiem uzņēmējiem ir iespēja doties arī uz Izraēlu, Singapūru un ASV (Ņujorkas un Pensilvānijas štats). Sadarbībai ar mentoru kādā no šīm trim valstīm pieredzes apmaiņas iespējamais termiņš ir no 1 līdz 3 mēnešiem, kas saistīts ar ceļošanas un vīzu ierobežojumiem šajās valstīs.

Jaunajiem uzņēmējiem piešķiramais finansiālā atbalsta apjoms ir atrunāts programmas nosacījumos un ir atkarīgs no valsts uz kuru jaunais uzņēmējs dodas.

 

Dalībnieku ieguvumi

Jaunais uzņēmējs iegūs praktiskā darbībā balstītas zināšanas uzņēmuma vadībā un nozares specifikā, kas nākotnē ļaus viņam veiksmīgi attīstīt savu uzņēmumu un minimizēt riskus, kuri saistīti ar praktiskās pieredzes trūkumu. Jaunajais uzņēmējs varēs arī paplašināt savu biznesa kontaktu loku un mācīties no attiecīgās valsts labās prakses piemēriem.

Mentora ieguvums ir jaunas idejas, īpašas prasmes vai zināšanas, ko uzņēmumā ienes motivēts jaunais uzņēmējs. Pieredzējušais uzņēmējs varēs labāk izprast jaunā uzņēmēja mājas tirgus specifiku un vairot savas zināšanas par inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem, kā arī pilnveidot savas mentoringa prasmes, kuras noderēs arī nākotnē, apmācot jaunos darbiniekus vai turpinot darboties mentora ārpus Erasmus jaunajiem uzņēmējiem programmas.

Ilgtermiņa perspektīvā abu pušu ieguvumi ir plašas sadarbības veidošanas iespējas, zināšanas par citu valstu tirgiem, izpratne par dažādiem uzņēmējdarbības modeļiem un nozares attīstības perspektīvām.

 

Saistības un finansiālie aspekti

“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” programmas ietvaros tiek veidotas saistības starp četrām iesaistītajām pusēm – jauno uzņēmēju, pieredzējušo uzņēmēju jeb mentoru un katra uzņēmēja kontaktpunktu. Šīs saistības nosaka divi galvenie dokumenti – “Kvalitātes saistības” un “Vienošanās par finansiālu atbalstu jaunajam uzņēmējam”.

“Kvalitātes saistības”, sauktas arī par “Sadarbības plānu”, nosaka katra uzņēmēja apmaiņas mērķus, darbības plānu, pienākumus, sagaidāmos rezultātus, uzturēšanās ilgumu un plānoto apmaiņas sākuma un beigu datumu. Tās tiek savstarpēji saskaņotas starp visām četrām iesaistītajām pusēm.

“Vienošanās par finansiālu atbalstu jaunajam uzņēmējam” ir līgums, ko paraksta jaunais uzņēmējs un viņa vietējais kontaktpunkts, kurā atrunātas abu pušu saistības un piešķirtā finansējuma apjoms.

Jaunā uzņēmēja vietējais kontaktpunkts piešķirs finansiālo atbalstu saskaņā ar vienošanās noteikumiem. Pieredzējušā uzņēmēja vietējais kontaktpunkts sekos līdzi apmaiņas norisei saskaņā ar darbības plānu un “Kvalitātes saistībām”.
 

Informācija par programmu

“Civitta Latvija” ir viens no programmas kontaktpunktiem Latvijā, kura uzdevums ir palīdzēt gan jaunajiem, gan pieredzējušajiem uzņēmumiem noformēt pieteikumus, dibināt sekmīgas savstarpējās attiecības un risināt neskaidrības, kā arī pārraudzīt visu dalībnieku atbilstību programmas nosacījumiem un nodrošināt jaunā uzņēmēja stipendijas saņemšanu.

Lai uzzinātu vairāk par pieteikšanās kārtību un nosacījumiem, apmeklējiet “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” programmas mājaslapu https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ vai www.open-eye.net, vai sazinieties ar mums:

Tel.+371 27311819
E-pasts: erasmus@civitta.com