Tev ir biznesa ideja, bet trūkst zināšanu? Dodies pie ārvalstu mentora, ES līdzfinansētā pieredzes apmaiņas braucienā, paplašini savu uzņēmējdarbības pieredzi un pārbaudi savas biznesa idejas dzīvotspēju.

Ja tu esi pieredzējis uzņēmējs, kurš meklē jaunus izaicinājumus un esi gatavs dalīties savās zināšanās ar jaunajiem uzņēmējiem no visas ES, pievienojies programmai mentora lomā un kļūsti par  savas nozares nākotnes veidotājiem.

 

Par programmu

 

EYE ir programma cilvēkiem, kur tikko sākuši vai nākotnē plāno uzsākt savu biznesu un grib uzlabot savas biznesa vadības prasmes, dodoties pieredzes apmaiņā pie kāda pieredzējuša uzņēmēja šajā (vai līdzīgā) nozarē. Dalībnieki (jaunie uzņēmēji) var izvēlēties pieredzējušus uzņēmējus no visas Eiropas, kā arī Kanādas, ASV, Dienvidkorejas, Izraēlas, Singapūras un Taivānas. Uzņēmējus var izvēlēties no EYE datubāzes (piekļuvi saņemsi pēc reģistrācijas) vai arī atrast pats. Jaunais uzņēmējs/-a var doties apmaiņā no 1 līdz 6 mēnešiem, kuru laikā tiks izmaksāts finansiālais atbalsts (stipendija) līdz 1100 EUR mēnesī, kas paredzēts uzturēšanās izmaksu un citu ikdienas izmaksu segšanai. Apmaiņas laikā abi uzņēmēji strādā kopā, lai uzlabotu un veicinātu jaunā uzņēmēja/-as prasmes, kā arī, lai uzlabotu un veicinātu arī pieredzējušā uzņēmēja darbību un biznesa attīstību. 

Nepieciešamās prasības jaunajiem uzņēmējiem/-ām: 

 • Labas angļu valodas zināšanas 

 • Sasnieguši 18 gadu vecumu 

 • Lielāko daļu no pēdējiem 12 mēnešiem pavadījuši Latvijā 

 • Vēl nav izveidojuši uzņēmumu vai arī uzņēmums ir ne ilgāk kā 3 gadus.

 

Nepieciešamās prasības mentoriem:

 • Mazā vai vidējā uzņēmuma vadītājs, ar darbības pieredzi > 3 gadiem  

 • Vēlme palīdzēt jaunajiem un pieredzi meklējošajiem uzņēmējiem pilnveidot vadības prasmes un zināšanas nozarē

 • Mentoru ieguvums būs svaigs skatījums uz esošo biznesu, inovatīvas idejas, iespēja pārņemt jaunajam uzņēmējam piemītošas specifiskas zināšanas vai prasmes, kā arī izpratne par citu valstu tirgiem.

Jaunajiem uzņēmējiem piešķiramais finansiālā atbalsta (stipendijas) apjoms ir atrunāts programmas nosacījumos un ir atkarīgs no valsts uz kuru jaunais uzņēmējs dodas.

 

Dalībnieku ieguvumi

 

Jaunais uzņēmējs iegūs praktiskā darbībā balstītas zināšanas uzņēmuma vadībā un nozares specifikā, kas nākotnē ļaus viņam veiksmīgi attīstīt savu uzņēmumu un minimizēt riskus, kuri saistīti ar praktiskās pieredzes trūkumu. Jaunais uzņēmējs varēs arī paplašināt savu biznesa kontaktu loku un mācīties no attiecīgās valsts labās prakses piemēriem.

Mentora ieguvums ir jaunas idejas, īpašas prasmes vai zināšanas, ko uzņēmumā ienes motivēts jaunais uzņēmējs. Pieredzējušais uzņēmējs varēs labāk izprast jaunā uzņēmēja mājas tirgus specifiku un vairot savas zināšanas par inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem, kā arī pilnveidot savas mentoringa prasmes, kuras noderēs arī nākotnē, apmācot jaunos darbiniekus vai turpinot darboties kā mentoram arī  ārpus “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” programmas.

Ilgtermiņa perspektīvā abu pušu ieguvumi ir plašas sadarbības veidošanas iespējas, zināšanas par citu valstu tirgiem, izpratne par dažādiem uzņēmējdarbības modeļiem un nozares attīstības perspektīvām.

 

Saistības un finansiālie aspekti

 

“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” programmas ietvaros tiek veidotas saistības starp četrām iesaistītajām pusēm – jauno uzņēmēju, pieredzējušo uzņēmēju jeb mentoru un katra uzņēmēja kontaktpunktu. Šīs saistības nosaka divi galvenie dokumenti – “Kvalitātes saistības” un “Vienošanās par finansiālu atbalstu jaunajam uzņēmējam”.

“Kvalitātes saistības”, sauktas arī par “Sadarbības plānu”, nosaka katra uzņēmēja apmaiņas mērķus, darbības plānu, pienākumus, sagaidāmos rezultātus, uzturēšanās ilgumu un plānoto apmaiņas sākuma un beigu datumu. Tās tiek savstarpēji saskaņotas starp visām četrām iesaistītajām pusēm.

“Vienošanās par finansiālu atbalstu jaunajam uzņēmējam” ir līgums, ko paraksta jaunais uzņēmējs un viņa vietējais kontaktpunkts, kurā atrunātas abu pušu saistības un piešķirtā finansējuma apjoms.

Jaunā uzņēmēja vietējais kontaktpunkts piešķirs finansiālo atbalstu saskaņā ar vienošanās noteikumiem. Pieredzējušā uzņēmēja vietējais kontaktpunkts sekos līdzi apmaiņas norisei saskaņā ar darbības plānu un “Kvalitātes saistībām”.

 

Pieteikšanās

 

 Kas nepieciešams, lai pieteiktos? 

 • Aizpildīt pieteikuma anketu IT platformā (vispārīgā informācija, īsa motivācija) 

 • Iesniegt CV ar aktuālo informāciju 

 • Sagatavot īsu biznesa plānu savam esošajam vai plānotajam uzņēmumam (plāna izveidē pieejama palīdzība; plānam nav jābūt ļoti sarežģītam, taču tam jābūt pēc iespējas reālistiskam).

Neskaitot došanos apmaiņā, programmā nav citu saistību – biznesa plānā aprakstītais bizness nav obligāti jāuzsāk.

 

Informācija par programmu

 

“Civitta Latvija” ir viens no programmas kontaktpunktiem Latvijā, kā uzdevums ir palīdzēt gan jaunajiem, gan pieredzējušajiem uzņēmumiem noformēt pieteikumus, dibināt sekmīgas savstarpējās attiecības un risināt neskaidrības, kā arī pārraudzīt visu dalībnieku atbilstību programmas nosacījumiem un nodrošināt jaunā uzņēmēja stipendijas saņemšanu.

Lai uzzinātu vairāk par pieteikšanās kārtību un nosacījumiem, apmeklējiet “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” programmas mājaslapu https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ vai www.open-eye.net, vai sazinieties ar mums:

Tel. +371 26318474
E-pasts: [email protected]

 

BUJ (Biežāk uzdotie jautājumi)

 

Kādi ir pieteikšanās termiņi programmai?

 

Programmā nav pieteikšanās termiņu, var pieteikties jebkurā laikā. Taču jāņem vērā, ka esam noslēguši sadarbību ar Eiropas Komisiju par programmas īstenošanu uz 4 gadiem ar ierobežotu finansējumu, līdz ar to, jo ātrāk pieteiksies, jo garākā apmaiņā varēsi doties!

 

Vai mana biznesa ideja var kvalificēties šai programmai?

 

Jebkuras nozares un industrijas biznesa ideja kvalificējas programmai. Svarīgi ir atrast atbilstošo mentoru, taču viņu var meklēt gan EYE datubāzē, gan arī ārpus tās. 

 

Kā notiek pieteikšanās process?

 

1. Reģistrējies programmai

2. Tiek pārbaudīta pieteikuma atbilstība programmas kritērijiem

3. Ja viss atbilst, tiec akceptēts programmai un saņem pieeju tās mentoru datu bāzei

4. Šajā datubāzē pēc nozares un valsts var atlasīt mentorus un uzaicināt tos uz sadarbību

5. Ja abas puses vienojas par sadarbību, jāsastāda kopīgs sadarbības plāns (pēc iepriekšēja parauga)

6. Iesniegto plānu izvērtē un apstiprina atbildīgās institūcijas

7. Kad plāns apstiprināts, mēs parakstām līgumu par finansiālā atbalsta saņemšanu

8. Vienojamies par pirmās atbalsta daļas saņemšanas datumu (parasti tas ir tieši pirms apmaiņas sākuma)

9. Dodies apmaiņā! 

 

Kādām sadaļām ir jābūt biznesa plānā?

 

Pieteikumam ir jāpievieno 8-15 lpp garu paša sastādītu biznesa plānu, vēlams angļu valodā, kurā iekļauti sekojoši punkti: 

 

 1. Produkta vai pakalpojuma apraksts

 2. Tirgus analīze, mērķauditorijas definīcija un konkurentu pārskats, SWOT analīze

 3. Mārketinga stratēģija un tirdzniecības kanāli

 4. Finanšu plāns (ienākumu un izdevumu kopsavilkums) uz turpmākajiem 2 gadiem un break-even aprēķins.

 

Procesā arī palīdzam ar biznesa plāna izveidi un atsūtam biznesa plāna paraugus.