Pakalpojumi

Atbalsts Jauniem Uzņēmumiem (Startups)

Profesionāla palīdzība uzņēmumiem, aptverot plašu spektru ar jaunuzņēmumu (startups) attīstību saistītiem tematiem. Palīdzība izveidot un īstenot mērķtiecīgas uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības programmas

Daži izaicinājumi, ar kuriem uzņēmumi mēdz saskarties:

 • Skaidrības trūkums un vajadzība pēc padoma uzdevumu prioritizācijai un aktivitāšu strukturēšanai jaunā uzņēmumā (komandas veidošana, biznesa kontaktu iegūšana)
 • Jautājumi par finansējuma piesaisti: biznesa idejas prezentācijas sagatavošana un pareizo finansējuma avotu (biznesa eņģeļi, riska kapitāla fondi vai granti) atrašana
 • Mērogošana jaunos tirgos vai galvenā biroja pārcelšana, kam nepieciešamas praktiskas zināšanas par uzņēmējdarbības vidi un atbilstošo tirgu apstākļiem

Daži no izaicinājumiem, ar kuriem uzņēmējdarbību atbalstošas organizācijas mēdz saskarties:

 • Nepieciešamība laikus piesaistīt potenciālos uzņēmējus, atrast pareizos partnerus un jaunos startup ar lielu potenciālu
 • Grūtības pārvaldīt startup ekosistēmu vai lielu uzņēmēju skaitu vienlaikus
 • Integrēt savu startup līniju vai savu iniciatīvu esošajā vietējā vai globālā biznesa ekosistēmā

Daži no izaicinājumiem, ar kuriem mēdz saskarties lieli uzņēmumi, kas vēlas iesaistīties startup vidē:

 • Uzņēmējdarbības kultūras, procesu un spin-off izveide
 • Startup uzņēmumiem raksturīgas neformālas un radošas vides ieviešana
 • Sava riska kapitāla fonda izveidošana un tā sasaiste ar startup ekosistēmu, potenciālo uzņēmumu meklēšana, atlase un vadība atbilstoši uzņēmuma vajadzībām

Kādēļ izvēlēties konsultantu palīdzību?

 • Civitta komanda ir uzsākusi un attīstījusi savus startup uzņēmumus, kā arī atbalstījusi un pilnveidojusi startup akseleratorus, biznesa inkubatorus, biznesa eņģeļu tīklus, riska kapitāla fondus, konferences, konkursus, uzņēmējdarbības atbalsta stratēģijas un programmas
 • Mēs zinām, kā audzēt uzņēmumus – sniedzot konsultāciju pakalpojumus, mēs esam saskārušies ar simtiem startup uzņēmumu dažādās nozarēs un attīstības stadijās
 • Strādājot ar dažādiem uzņēmējdarbības ekosistēmas spēlētājiem vietējā un starptautiskā līmenī, mēs esam ieguvuši dziļu izpratni par to, kā veicināt un koordinēt startup ekosistēmu
 • Mēs esam nodibinājuši biznesa kontaktus ne tikai mūsu vietējos tirgos, bet arī citviet pasaulē, it īpaši Eiropā un Silīcija ielejā
KĀ tas notiek

Startup stāvokļa vai uzņēmējdarbības atbalsta programmas izvērtējums un vajadzību identificēšana

Padziļināta diskusija un informācijas apmaiņa ar startup izveides speciālistu, kuras laikā tiek izvērtēts startup stāvoklis vai uzņēmējdarbības atbalsta programma, kā arī tiek identificētas to vajadzības

Rezultāts: detalizēts klienta esošās situācijas pārskats un skaidri identificētas vajadzības

Risinājuma izstrāde

Tiek noteikts risinājums, lai apmierinātu klienta vajadzības, balstoties uz ekspertīzi interesējošā jomā un, ja nepieciešams,  tiek veikta validācija ar ārējiem ekspertiem

Rezultāts: visaptverošs saraksts ar īstenojamām attīstības iniciatīvām/ projektiem kopā ar konkrētiem biznesa plāniem un rīcības plāniem

Nepieciešamo resursu piesaiste

Nepieciešamo kompetenču un citu resursu piesaiste izvēlētā risinājuma īstenošanai

Rezultāts: uzsākšanai gatavs projekts

Ieviešana

Komandas rīcības plāna ieviešana, veicot progresa uzraudzību, kontrolējot starprezultātus un palīdzot klientam lēmumu pieņemšanas procesā

Rezultāts: projekts tiek veiksmīgi ieviests atbilstoši klienta vajadzībām