SEB BANKA UN CIVITTA VEICINA LATVIJAS UZŅĒMUMU INOVĀCIJU PRASMES

2018. un 2019. gadā pēc SEB Banka Latvija pasūtījuma Civitta Latvija realizējusi jau 4 mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) biznesa akseleratora “Izaugsmes programma” kārtas.  Šo 4 kārtu laikā 50 uzņēmumu komandas intensīvi strādāja pie savu uzņēmumu darbības pilnveidošanas un jaunu biznesa ideju ieviešanas, sekmējot inovāciju ieviešanu MVU sektorā un vispārējo Latvijas ekonomikas attīstību.

Programmas  sauklis – “Augt 10x nevis par 10%” – atspoguļo tās galveno mērķi – sniegt uzņēmumu komandām zināšanas, rīkus un motivāciju, ar kuru palīdzību tie varēs sasniegt eksponenciālu izaugsmi un veiksmīgi ieviest inovatīvus risinājumus savā biznesā. Uzņēmumu komandām bija jāanalizē sava līdzšinējā darbība un jaunās biznesa idejas no tādiem aspektiem kā digitāla transformācija, nākotnes tendences, vērības piedāvājums, UX jeb lietotāju pieredze, finanšu plānošana, mārketings u.c.

Katra programmas kārta sastāvēja no 5 līdz 6 atvērtā tipa lekcijām un slēgtajām darbnīcām, katrai no tām piesaistot savas jomas ārvalstu vai vietējo speciālistu, kurš izaicināja uzņēmumu komandas domāt jaunā plaknē un meklēt inovatīvus risinājumus to definētajām problēmām. Papildus piesaistītajiem speciālistiem, komandas saņēma pastāvīgu atbalstu no “Civitta” mentoriem, kuri uzturēja regulāru komunikāciju ar komandām, sniedza atbalstu programmas uzdevumu izpildē un sekoja līdzi komandu progresam.

Izaugsmes programmas 4 kārtas skaitļos:

Programmas dalībnieki saņēma vairākus ieguvumus no piedalīšanās:

ZINĀŠANAS | Programmas laikā dalībnieki ieguva jaunas zināšanas un prasmes darbā ar jaunākajām biznesa attīstības metodēm. Šī bija dalībnieku iespēja izaicināt sevi un spert praktiskus soļus savu biznesa mērķus sasniegšanā.

MENTORINGS | Dalībnieki saņēma pastāvīgu lektoru, “Civitta” konsultantu un bankas pārstāvju atbalstu, kas nodrošināja dalībnieku progresu. Pastāvīgs pieredzējušu lektoru, vadības konsultantu un bankas ekspertu atbalsts nodrošināja dalībnieku progresu un pareizo lēmumu pieņemšanu.

KONTAKTI | Dalībnieki paplašināja savu profesionālo kontaktu loku, apmainījās ar biznesa vadības praksēm un atklāja potenciālas sadarbības iespējas gan savā starpā, gan ar piesaistītajiem speciālistiem.

KOMANDAS SALIEDĒŠANA | Katra uzņēmuma komandas dalībniekiem bija nepieciešams apvienot savas individuālās prasmes, lai risinātu problēmu un tuvotos kopīgi nospraustajam mērķiem.

APŅEMŠANĀS | Programma ir veidota tā, lai dalībnieki uzraudzītā un disciplinētā veidā strādātu pie savu mērķu sasniegšanas un rezultātā izstrādātu un ieviestu savu izaugsmes stratēģiju.

Programmas absolventu vidū ir tādi uzņēmumi kā Lielerzers, Centrālā Laboratorija, Svaigi.lv, Lursoft IT, Uzdevumi.lv, Skrivanek, Smiltenes piens, Starptautiskā kosmetoloģijas koledža, IIZI Broker un citi.

 

2020. gada rudenī notiks jau 5. "Izaugsmes programmas" kārta, ko realizēs SEB Latvija un “Civitta”.

Ja esi mazais vai vidējais uzņēmums, kas vēlas paplašināt savas izaugsmes iespējas, seko līdzi jaunumiem un piesakies dalībai "Izaugsmes programmā".

 

Dalīties ar rakstu