Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums“Inovāciju granti studentiem” 

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem 

Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006

Laika posmā no 01.06.2021. līdz 31.08.2021. īstenotās darbības: 

No 2020.gada ceturtā ceturkšņa turpinās darbs pie Inovāciju IT platformas izveides. Platformas galvenais mērķis – nodrošināt nepārtrauktu inovāciju procesa ciklu, apvienojot studentu komandas no dažādām augstskolām. Platforma ir izstrādes gala stadijā un tiek  sagatavota produkcijas vides salāgošana ar testa vidi.  

Vasaras skola SMART SEA norisinājās no 2021.gada 28.jūnija līdz 2021.gada 2.jūlijam. Vasaras skolas dalībnieki visas nedēļas garumā piedalījās lekcijās, praktiskajās nodarbībās,  diskusijās ar mentoriem un nozares ekspertiem – guva ciešu priekšstatu un pieredzi par  jūrniecības nozari. Jaunieši ar interesi piedalījās rīkotajās aktivitātēs un iepazina gan  jūrniecības nozari, gan ieguva informāciju par studijām.  

 

2021.gada 3.-4.jūlijā tika atklāts Baltijā pirmais tiešsaistes hakatons ′′HACK DigitalSea'21”, kurā dalībnieki meklēja inovatīvus risinājumus akūtajiem izaicinājumiem ilgtspējīgai  akvakultūrai Baltijas jūrā. Divās no trim kategorijām balvas 4000 EUR vērtībā ieguva  komandas no Latvijas - PureOceans un DronePlan. 

Divu dienu laikā komandas validēja savus risinājumus, uzlaboja biznesa modeļus un konsultējās  ar 23 nozares pārstāvjiem, ekspertiem un biznesa mentoriem no trim Baltijas valstīm. Kopumā  divu dienu laikā tika aizvadītas 72 mentoringa sesijas. 

Neskatoties uz vasaras laiku (kas vienmēr ir šķērslis šāda veida pasākumiem), mēs uzskatām, ka  pirmais Baltijas EIT Food kopienu organizētais pasākums ilgtspējīgas akvakultūras sektorā ir  izdevies un ir sasniegts labs rezultāts. 

Pasākums ir veiksmīgi noslēdzies ar Latvijas komandu zīmīgu izrāvienu: - 6 komandas no Latvijas 11 komandu konkurencē 

- 2 komandas no Latvijas ieguva naudas balvas (The Most Advanced Solution, The Strongest  Idea) 

- apbalvotās komandas ieguva iespēju uztāties DigitalSea 2021 konferencē Lietuvā, kas  norisinājās 2021.gada 8.jūlijā 

- 2 komandas vienojās par risinājumu testēšanu Rīgas Brīvostā, turpina sarunas ar citiem  partneriem 

- kopā novadītas 73 mentoringa sesijas un 3 darbnīcas, ar vairāk nekā 23 ekspertiem - 42 dalībnieki no Latvijas no 78 hakatona dalībniekiem 

- 10 mentori no sadarbības organizācijām, 5 lieliski partneri 

Informācija atjaunota 2021.gada 31.augustā

Dalīties ar rakstu