Civitta sniedz atbalstu inovatīvu produktu komercializācijai veselības tehnoloģiju jomā

Kopš 2018. gada Civitta grupa ir sniegusi atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanā kopumā 14 EIT Health inovācijas projektiem. Civitta Latvija realizēja trīs no šiem projektiem, nodrošinot tirgus izpēti, biznesa modeļu un komercializācijas stratēģiju izstrādi un citus konsultāciju pakalpojumus, kas saistīti ar inovatīvu produkta ieviešanu tirgū.


INFINITy palīdz cilvēkiem ar viegliem kognitīviem traucējumiem būt patstāvīgākiem

Inovāciju projekta INFINITy mērķis ir izstrādāt mobilo lietotni viedtālruņiem, kas, izmantojot GPS un citas pieejamās tehnoloģijas, ļautu cilvēkiem ar viegliem kognitīviem traucējumiem bez uzraudzības atstāt mājas un veikt citas ikdienišķas darbības, neapdraudot savu drošību. 
Civitta Latvija identificēja valstis ar lielāko tirgus potenciālu, noteica produkta konkurences priekšrocības un sniedza projekta parteriem ieteikumus labākās biznesa stratēģijas izvēlē. Lai to paveiktu tika veikta teorētiskās un empīriskās literatūras analīze, potenciālo klientu un ekspertu intervijas (kopumā 22 intervijas), statistisko datu analīze, kā arī detalizēta konkurentu analīze.


PREDIRA palīdz ārstiem izvēlēties personalizētu bioterapiju pacientiem ar reimatoīdo artrītu

Projekts PREDIRA izstrādā inovatīvu platformu ārstiem, kas ļautu izvēlēties pacientiem piemērotas personalizētas bioterapijas metodes reimatoīdā artrīta ārstēšanā.
Civitta Latvija projekta ietvaros sniedza projekta parteriem atbalstu pārdošanas stratēģijas un komercializācijas plāna izstrādē  un cenu noteikšanas modeļa izvēlē. Lai to izdarītu tika analizēti pieejamie statistikas dati un veiktas 7 ekspertu intervijas, nosakot tirgus lielumu, potenciālo klientu vajadzības un aktuālās normatīvās prasības. Tika veikta projekta SVID analīze, kā arī izstrādātas finanšu prognozes.


RealWorld4Clinic uzlabo sirds mazspējas pacientu dzīves kvalitāti

Inovāciju projekta RealWorld4Clinic ietvaros tiek izstrādāts implantējams sensors, kas spētu regulāri mērīt pacienta sirds un elpošanas sistēmas rādītājus un nodot tos ārstniecības iestādei, tādējādi samazinot pacientu hospitalizācijas biežumu un nodrošinot efektīvāku ārstēšanas procesu. 
Civitta Latvija pētīja potenciālo klientu attieksmi pret produktu un gatavību to izmantot, izstrādāja produkta komercializācijas stratēģiju un ieteikumus tirgos pastāvošo normatīvo prasību izpildei. Projekta ietvaros kopumā tika veiktas 33 intervijas ar pacientiem, ārstiem un ekspertiem. Tika veikta detalizēta tirgus izpēte, analizējot pieejamos empīriskos pētījumus un statistikas datus. Tika identificētas valstis ar lielāko tirgus potenciālu, potenciālo klientu vajadzības un aktuālās normatīvās prasības, iespējamās barjeras un riski. 

 

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir unikāla Eiropas Savienības iniciatīva, kas integrē uzņēmējdarbību, izglītību un pētniecību, lai rastu inovatīvus risinājumus globālām problēmām. Ir izveidotas astoņas EIT inovācijas kopienas, un katra no tām ir vērsta uz konkrētu problēmu risināšanu. EIT Health kopienas mērķis ir Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, kā arī veselības un sociālās aprūpes sistēmu ilgtspējas veicināšana. 

Viena no mērķa sasniegšanā izmantotajām aktivitātēm ir investīcijas inovatīvu medicīnas produktu attīstībā. EIT Health finansējums sniedz partneriem iespēju izmantot ārējo ekspertu, tajā skaitā Civitta Latvija, atbalstu, lai pārvarētu visus ar izgudrojumu komercializāciju saistītos riskus un veiksmīgi nogādātu inovatīvus medicīnas risinājumus pie pacientiem. 

 

 

Dalīties ar rakstu