CIVITTA PIEDALĀS ESI STUDENTU BIZNESA INOVĀCIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ

Rīgas Ekonomikas augstskola kopā ar programmas partneriem, tai skaitā Civitta Latvija, turpina īstenot studentu biznesa inovāciju programmu, kurā bezmaksas var piedalīties ikviens Latvijas universitāšu students. 

Programmu kopīgi īsteno vairāki izglītības un industrijas pārstāvji - Rīgas Ekonomikas Augstskola, Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Juridiskā Augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, konsultāciju uzņēmums Civitta Latvija un industrijas partneri (Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Zero Waste Latvia, Techhub, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Rēzeknes uzņēmēju biedrība, Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija). Programma ir vērsta uz vides un sociālām biznesa ideju inovācijām (environmental and social innovation - ESI).

Programma turpināsies līdz 2023. gada beigām. Mērķis ir nodrošināt studentus ar zināšanām un resursiem, kuri vēlas uzlabot pasauli un padarīt to ilgtspējīgāku. Studentiem tiek dota iespēja dažādos izglītības formātos strādāt pie jaunu produktu vai pakalpojumu izveidošanas un to dzīvotspējas sākotnējās pārbaudes. Programmas ietvaros notiks dažādi izglītojoši studiju kursi, biznesa laboratorijas, inkubatori, vebināri un citi pasākumi, kuros var piedalīties ikviens Latvijas universitāšu students, lai attīstītu savas biznesa idejas.  Studenti, kuri piedalīsies inkubatora apmācībās būs iespēja iegūt stipendiju savu biznesa ideju attīstībai.

Programmas ietvaros jau ir notikuši divi biznesa laboratoriju kursi, iedvesmas vebināri par sociālo uzņēmējdarbību un eko inovācijām, ka arī ar ESI atbalstu ir noticis Techhub xTechchill Student Challenge 2022 pasākums.

Plašāka informācija par ESI studentu inovāciju programmu un pieteikšanās citiem pasākumiem:

Mājaslapa: www.esi-startup.lv

Facebook lapa: www.facebook.com/ESIdrosmigs

LinkedIn lapa: www.linkedin.com/company/esidrosmigs

E-pasts: [email protected]

 

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Fonds, Printify, SEB un RIMI.

Projekta numurs: 1.1.1.3/21/A/008.

 

Dalīties ar rakstu